ઈરાનમાં ઘઉંના ઉત્પાદનમાં વધારો

અહેવાલ મુજબ, ઈરાનના ખેડૂતોએ 2023ના પાક વર્ષમાં 14 મિલિયન ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે ગયા વર્ષના આંકડા કરતાં 800,000 ટન વધુ હતું, જેમાં કુલ ઉત્પાદન 13.2 મિલિયન ટન હતું.

USDA અનુસાર, ઈરાન 2022માં વિશ્વનો 13મો સૌથી મોટો ઘઉં ઉત્પાદક દેશ હતો.

વિભાગનો એવો પણ અંદાજ છે કે ઈરાન 2024માં 14 મિલિયન ટન ઘઉંનું ઉત્પાદન કરશે, જે 2023થી યથાવત છે.

2023 સુધીમાં ઈરાનના ઘઉંના ઉત્પાદનમાં વધારો થયો છે કારણ કે વિશ્વનું કુલ ઘઉંનું ઉત્પાદન આ વર્ષે લગભગ 7 મિલિયન ટન ઘટીને 782 મિલિયન ટન થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here