ભારતીય રેલ્વેએ જૂન 2024માં 135.46 MT ફ્રેટ લોડિંગ હાંસલ કર્યું

જૂન 2024 ના મહિના દરમિયાન, 135.46 MT નું નૂર લોડિંગ હાંસલ કરવામાં આવ્યું છે જે જૂન 2023 માં 123.06 MT હતું, જે પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં લગભગ 10.07 ટકાનો સુધારો છે. જૂન 2024 માં, રૂ. 14,798.11 કરોડની નૂર આવક પ્રાપ્ત થઈ છે, જે જૂન 2023 માં રૂ. 13,316.81 કરોડની નૂર આવકની સામે, પાછલા વર્ષની સરખામણીમાં લગભગ 11.12 ટકાનો સુધારો દર્શાવે છે.

ભારતીય રેલ્વેએ જૂન દરમિયાન 60.27 એમટી કોલસો (આયાતી કોલસા સિવાય), 8.82 એમટી આયાતી કોલસો, 15.07 એમટી આયર્ન ઓર, 5.36 એમટી પિગ આયર્ન અને ફિનિશ્ડ સ્ટીલ, 7.56 એમટી સિમેન્ટ (ક્લિંકર સિવાય) નિર્ધારિત કર્યું છે. ક્લિંકરમાં 5.28 MT, ખાદ્ય અનાજમાં 4.21 MT, ખાતરોમાં 5.30 MT, ખનિજ તેલમાં 4.18 MT, કન્ટેનરમાં 6.97 MT અને બાકીની અન્ય ચીજવસ્તુઓમાં 10.06 MT નો કાર્ગો લોડિંગ.

“hungry for cargo” મંત્રને અનુસરીને, ભારતીય રેલ્વેએ વ્યવસાય કરવાની સરળતા તેમજ સ્પર્ધાત્મક ભાવે સેવાની ડિલિવરી સુધારવા માટે સતત પ્રયાસો કર્યા છે. ગ્રાહક કેન્દ્રિત અભિગમ અને ચપળ નીતિ નિર્માણ દ્વારા સમર્થિત બિઝનેસ ડેવલપમેન્ટ એકમોના કામે ભારતીય રેલ્વેને આ નોંધપાત્ર સિદ્ધિ તરફ દોરી જવામાં મદદ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here