કર્ણાટક: મૈસુર શુગર મિલને લીઝ પર આપવા કરાયો નિર્ણય…

104

માંડ્યા: કર્ણાટક સરકારે માંડ્યા સ્થિત મૈસુર શુગર (માયસુગર) મિલને લીઝ પર આપવાનો નિર્ણય લીધો છે. સરકારે પાંડવપુરા સહકારી ખાંડ મિલ (PSSK) ની તર્જ પર મિલને 40 વર્ષ માટે લીઝ પર આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. પાંડવપુરા સહકારી શુગર મિલને ધારાસભ્ય મુરુગેશ નિરાણી દ્વારા સ્થાપિત કંપની દ્વારા લીઝ પર આપવામાં આવી છે.

કર્ણાટક સરકારે અગાઉ મિલને ભાડે આપવાની યોજના કરી હતી. જો કે, ખેડૂતો દ્વારા ભારે વિરોધને કારણે આ નિર્ણય પાછો ખેંચી લેવામાં આવ્યો હતો, અને ઓપરેશન એન્ડ મેનેજમેન્ટ (O & M) સિસ્ટમ હેઠળ મિલને ચલાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. જિલ્લા પ્રભારી મંત્રી કેસી નારાયણ ગૌડા અને સાંસદ એ સુમાલતાએ પણ કહ્યું હતું કે મિલને ‘ઓ એન્ડ એમ’ સિસ્ટમ પર આપવામાં આવશે.

લીઝ પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે સરકારે પેટા સમિતિની રચના કરી છે. આદેશ મુજબ મિલના ખેડુતોના હિતની રક્ષા કરવા અને તેને પુનર્જીવિત કરવા માટે લીઝ આપવામાં આવી રહી છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here