કર્ણાટક: વિશ્વરાજ શુગરની ઇથેનોલ પ્લાન્ટમાં રૂ. 250 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના

100

બેલાગવી: કેન્દ્ર સરકારની ઇથેનોલ સંમિશ્રણ નીતિને કારણે દેશમાં ઇથેનોલ ઉત્પાદનને મોટો વેગ મળી રહ્યો છે. ઘણા ઉદ્યોગ જૂથો ઇથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપવા આગળ આવી રહ્યા છે. કેન્દ્ર સરકારે ઇથેનોલ ઉત્પાદનમાં તમામ રાજ્યોને ભાગીદાર બનાવવા પર ભાર મૂક્યો છે. વિશ્વરાજ શુગર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડ (VSIL) એ તેની વિસ્તરણ યોજનાની જાહેરાત કરી. કંપની કર્ણાટકમાં નવો ઇથેનોલ પ્લાન્ટ સ્થાપવા રૂ. 250 કરોડનું રોકાણ કરવાની યોજના ધરાવે છે.

હાલમાં, VSIL ની શેરડી પિલાણ ક્ષમતા 11,000 ટન પ્રતિ દિવસ, ડિસ્ટિલરી ક્ષમતા 1 લાખ લિટર પ્રતિ દિવસ, સહઉત્પાદન ક્ષમતા 36.4 MW અને વિનેગર ઉત્પાદન ક્ષમતા 70,000 લિટર પ્રતિ દિવસ છે. કંપની ઇથેનોલની ક્ષમતા વધારવાની યોજના બનાવી રહી છે.

VSIL એ બેલાગવી જિલ્લામાં હાલની મિલથી 80 કિમીની અંદર દરરોજ 2.5 લાખ લિટરની ક્ષમતા સાથે ગ્રીનફિલ્ડ ઇથેનોલ ઉત્પાદન સુવિધા સ્થાપવાની યોજના જાહેર કરી. વિસ્તરણ પછી, કંપનીની કુલ ઇથેનોલ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધીને 250,000 લિટર પ્રતિ દિવસ થશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here