કઝાકિસ્તાને ખાંડની નિકાસ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ લાદ્યો

અસ્તાના: કઝાકિસ્તાનમાં 14 જૂન, 2024 ના રોજ ખાંડની નિકાસ પર કામચલાઉ પ્રતિબંધ લગાવી દેવામાં આવ્યો છે. કઝાકિસ્તાન માંથી ખાંડની નિકાસ પરનો અસ્થાયી પ્રતિબંધ 31 ઓગસ્ટ, 2024 સુધી ચાલશે, એમ મંત્રાલયે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. તે પ્રજાસત્તાકના પ્રદેશમાંથી ખાંડના આંતરરાષ્ટ્રીય પરિવહન તેમજ યુરેશિયન ઇકોનોમિક યુનિયનના સભ્ય દેશો વચ્ચેના ઉનાળા દરમિયાન વસ્તી અને ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો બંને દ્વારા ખાંડના અસ્થાયી પરિવહન પર લાગુ પડતું નથી કઝાકિસ્તાનમાં પ્રતિબંધ લાદવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here