કેન્યા આ વર્ષે યુગાન્ડાથી 90,000 ટન ખાંડ આયાત કરવાની વિચારી રહ્યું છે

104

નૈરોબી: કેન્યા આ વર્ષે યુગાન્ડાથી 90,000 ટન ખાંડ અને અન્ય દેશોમાંથી ઓછામાં ઓછી 160,000 ટન ખાંડની આયાત કરવાની યોજના ધરાવે છે. યુગાન્ડાએ તાજેતરમાં દાવો કર્યો હતો કે તેમાં સ્થાનિક અને નિકાસ બજારો માટે પૂરતી ખાંડ હતી અને બહારના દેશોમાંથી ચીની આયાતને નકારી કાઢી હતી.

કેન્યાએ સ્થાનિક ખાંડનું ઉત્પાદન ઘટી જતાં ઇએસી અને કોમેસામાંથી 350,000 ટન આયાત કરવાનું નક્કી કર્યું છે. અમે યુગાન્ડાથી 90,000 ટન ખાંડની આયાત કરવાનું વિચારી રહ્યા છીએ, એમ કેન્યાના ઉદ્યોગ, વેપાર અને ઉદ્યોગના કેબિનેટ સચિવ શ્રી બેટી મૈનાએ જણાવ્યું હતું.

સુગર ડિરેક્ટર કચેરીના વડા અને કૃષિ અને ખાદ્ય વેપાર મંત્રાલયના અધિકારી શ્રીમતી રોઝમેરી ઓવિનોએ જણાવ્યું હતું કે કોમેસા અને ઇએસી હેઠળ યુગાન્ડાથી ખાંડની આયાત કરવાથી કોમેસાના સંરક્ષણ હેઠળ ફાળવવામાં આવેલા ક્વોટાને અસર થશે નહીં. યુએમએના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર ડેનિયલ બિરુંગીએ જણાવ્યું હતું કે કેન્યાને 90,000 ટન કરતાં વધારે નિકાસ માટે ખાંડ મળી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here