કેન્યા સુગર મિલોનું ખાનગીકરણ કરીને વધુ ટેક્સ નાંખશે

78

કેન્યાની સરકાર ટૂંક સમયમાં સુગર મિલોનું પ્રાઇવેટાઇઝેશન કરવા મન બનાવી રહ્યું છે અને એ નિર્ણયની સાથે સાથે વધારાના ટેક્સ લડવાનું પણ સરકાર વિચારી રહી હોવાનું રાષ્ટ્રપતિ ઉહુરુ કેન્યાતાની કચેરીએ સોમવારે જણાવ્યું હતું. આ નિર્ણય પાછળ ઉદ્યોગને જીવંત બનાવવાનો પ્રયાસ કરવનો છે.

કેન્યાની કચેરીના એક નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે, આ ક્ષેત્રને પુનર્જીવિત કરવા પર કેન્દ્રિત કરવા માટે બનાવવામાં આવેલી ટાસ્ક ફોર્સ દ્વારા કરવામાં આવેલી તમામ ભલામણો પર સરકાર કાર્યવાહી કરશે.

કેન્યાટ્ટાની ઓફિસએ આ વસૂલાત અંગે કોઈ વિગતો આપ્યા વિના કહ્યું કે, “સુગર વસૂલાત ગ્રાહકો પર લેવામાં આવશે જેથી ખેડુતોને શેરડીના પાકના વિકાસ માટે મદદની આવક વધારવામાં આવે.”

ટાસ્ક ફોર્સે ખાંડની આયાતનાં નિયમોમાં ફેરફાર કરવાની પણ ભલામણ કરી છે, એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.

સરકારનું ખાનગીકરણ કરવાનો તાજેતરનો પ્રયાસ 2015 માં થયો હતો, જ્યારે તેણે પોતાની પાસેની પાંચ કંપનીઓમાં શેર વેચવાની યોજના જાહેર કરી હતી. આમાંના બે રીસીવરશિપમાં છે.

કોર્ટના કેસ દ્વારા સરકારના ખાનગીકરણ આયોગે તેની યોજના બનાવવાની યોજનાને પડકાર્યા પછી, આ પ્રયાસ નિષ્ફળ ગયો,આ પ્રક્રિયાને ફરીથી શરૂ કરવા અને પ્રાદેશિક કાઉન્ટી સરકારો જેવા વધુ પક્ષોને શામેલ કરવા કમિશનને પૂછવામાં આવ્યું છે.

કેન્યાએ 2018 માં 485,498 ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું હતું, જે એક વર્ષ અગાઉના 377,126 ટન હતું,

દેશમાં વાર્ષિક 870,000 ટન ખાંડ વપરાય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here