કોલ્હાપુર વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 252.76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન

110

મહારાષ્ટ્રની મોટી સંખ્યામાં શુંગર મિલોએ પિલાણની સીઝનમાં ભાગ લીધો છે. ખાંડ કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, 9 માર્ચ, 2020 સુધીમાં કારમી સિઝનમાં 187 સુગર મિલોએ ભાગ લીધો હતો. રાજ્યમાં 865.62 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ થયું છે અને 894.57 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ પુનપ્રાપ્તિ 10.33 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં આ સિઝનમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. વિભાગે 212.43 લાખ ટન શેરડીનો ભૂકો કર્યો છે અને 252.76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. વિભાગમાં ખાંડની વસૂલાત પણ 12 ટકાની નજીક છે. હાલ ખાંડની વસૂલાત 11.90 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 35 શુંગર મિલો કાર્યરત છે, અને બે શુગર મિલો બંધ કરવામાં આવી છે. 7 માર્ચ, 2020 સુધીમાં સોલાપુર વિભાગમાં સૌથી વધુ 41 ખાંડ મિલોએ કામગીરી શરૂ કરી હતી, તેમાંથી 25 શુંગર મિલો બંધ થઈ ગઈ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here