ગામડા અને નગરોમાં સ્વચ્છતા કરી રહ્યો છે શેરડી વિભાગ

128

લખીમપુર: વૈશ્વિક રોગચાળાને રોકવા માટે શેરડી વિભાગ વિવિધ ગામો, નગરો અને સરકારી કચેરીઓની સ્વચ્છતા હાથ ધરી છે. પોલીસ સ્ટેશન, બ્લોક અને ડેવલપમેન્ટ બ્લોકની સફાઇ સુગર મિલની મદદથી કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જ જરૂરીયાતમંદ ગ્રામજનોને માસ્ક વગેરેનું વિતરણ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોરોના રોગચાળો ફેલાય તે રોકવા માટે, શેરડી વિભાગ સુગર મિલના સહયોગથી તમામ પસગવાના છૂટાછવાયા વિસ્તારમાં સ્વચ્છતા પ્રક્રિયા કરી રહ્યું છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી બ્રિજેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે અજાબાપુર સુગર મિલના સહયોગથી પસગવાનના વિવિધ ગામો અને સરકારી કચેરીઓમાં સ્વચ્છતા કરવામાં આવી હતી. તેવી જ રીતે, બધા સુગર મિલો વિસ્તારોમાં નગરો અને ગામોની સ્વચ્છતા કરવામાં આવી રહી છે.

જ્યારે શેરડી વિભાગના કર્મચારીઓ કોરોના વાયરસથી બચવા માટે સતત સેનિટાઇઝર છાંટતા હોય છે, ત્યારે ખેડુતોને કોરોના વાયરસ સામે રક્ષણ આપવા જાગૃત પણ કરવામાં આવે છે. ખેડુતોએ કૃષિ કાર્ય દરમિયાન શારીરિક અંતરનું પાલન કરવું જોઈએ અને માસ્ક લગાવવું જોઈએ. કર્મચારીઓ તેમને સાબુથી હાથ ધોવા અને સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ પણ આપી રહ્યા છે. જિલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનો, કોટવાલી, ચોકી, બ્લોક કચેરીઓ, ગામડાઓ અને નગરોની સતત સફાઇ કરવામાં આવી રહી છે. આ દિશામાં હજુ કામ ચાલુ છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી બ્રિજેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, શેરડી વિકાસ વિભાગ અને સ્વચ્છતાના કામમાં રોકાયેલા સુગર મિલના કર્મચારીઓ પણ શારીરિક અંતરને ધ્યાનમાં રાખીને કામ કરી રહ્યા છે. તેમને સ્પષ્ટ સૂચના આપવામાં આવી છે કે તેઓએ પોતાની વચ્ચે યોગ્ય અંતર સાથે કામ કરવું જોઈએ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here