દેશના 33 જળાશયોમાં 50% કરતા ઓછો પાણીનો સંગ્રહ બાકી

નવી દિલ્હી: નવા સપ્તાહમાં પણ દેશભરના જળાશયોમાં પાણીની ઉપલબ્ધતાને લઈને જૂની વાર્તાનું પુનરાવર્તન થઈ રહ્યું છે. 16 મે સુધીમાં, દેશના 150 જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ કુલ પાણી 45.277 BCM છે, જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 25% છે. ગયા વર્ષે, પાણીની ઉપલબ્ધતા 57.993 BCM હતી, જે વર્તમાન વર્ષમાં લગભગ 13 BCM પાણીનો ઘટાડો દર્શાવે છે, ઉત્તરમાં જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 5.618 BCM છે જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 29% છે. વર્ષ અગાઉ તે 37% હતો.

પૂર્વીય પ્રદેશમાં, ગયા વર્ષની સમાન સિઝનની સરખામણીમાં વધુ પાણીની ઉપલબ્ધતાનું વલણ ચાલુ છે. જળાશયોમાં કુલ સંગ્રહ 6.531 BCM છે, જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 31.97% છે. ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળામાં સંગ્રહ 28% હતો, પશ્ચિમમાં, જળાશયોમાં ઉપલબ્ધ પાણી 9.696 BCM છે, જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 26.11% છે, જ્યારે ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળામાં પાણીની ઉપલબ્ધતા હતી. 32% નો ઘટાડો દર્શાવે છે.

મધ્ય પ્રદેશમાં, ઉપલબ્ધ પાણી 15.938 BCM છે, જે આ જળાશયોમાં કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 33% છે. ગયા વર્ષના સમાન સમયગાળા દરમિયાન સંગ્રહ 40% હતો, જે દક્ષિણમાં 7.494 BCM પાણીની ઉપલબ્ધતા દર્શાવે છે જે આ જળાશયોની કુલ સંગ્રહ ક્ષમતાના 14% છે. ગયા વર્ષે સમાન સમયગાળા દરમિયાન સંગ્રહ 26% હતો, જે અગાઉના વર્ષની સરખામણીમાં તીવ્ર ઘટાડો દર્શાવે છે. દેશભરમાં લગભગ 33 જળાશયો છે જેમાં પાણીનો સંગ્રહ સામાન્ય મર્યાદાના 50% કરતા ઓછો છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here