મહારાષ્ટ્રઃ કોલ્હાપુર વિભાગમાં 30 ખાંડ મિલો શરૂ થઈ

66

મહારાષ્ટ્રમાં પિલાણની સિઝન ઝડપી બની છે અને અત્યાર સુધીમાં સૌથી વધુ 34 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે. કોલ્હાપુર વિભાગમાં પણ ઘણી ખાંડ મિલોએ પિલાણ સીઝન શરૂ કરી દીધી છે.

સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 17 નવેમ્બર, 2021 સુધી, 30 ખાંડ મિલોએ કોલ્હાપુર વિભાગમાં પિલાણ સીઝન શરૂ કરી દીધી છે. અને હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 33.20 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 32.74 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. પુણે વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 26 સુગર મિલોએ પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે. અને હાલમાં પુણે વિભાગમાં 26.73 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

તમને જણાવી દઈએ કે, રાજ્યમાં કુલ 144 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કરી દીધું છે. જેમાં 70 સહકારી અને 74 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 119.44 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 103.74 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 8.69 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here