મહારાષ્ટ્ર: સોલાપુર વિભાગની 45 ખાંડ મિલોમાં પિલાણ શરૂ થયું

મહારાષ્ટ્રમાં 2021-2022ની પિલાણ સિઝનમાં મોટી સંખ્યામાં ખાંડ મિલોએ ભાગ લીધો છે. આ સિઝનમાં ખાનગી શુગર મિલો મોટી સંખ્યામાં કાર્યરત છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ શુગર મિલો સોલાપુર વિભાગમાં કાર્યરત છે. સોલાપુરમાં સૌથી વધુ 45 શુગર મિલોમાં પિલાણ શરૂ થઈ ગયું છે. 15 જાન્યુઆરી, 2022 સુધીમાં 141.47 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 126.55 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 15 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 192 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 95 સહકારી અને 97 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 594.06 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 588.43 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.91 ટકા છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 142.24 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 160.12 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.26 ટકા છે.

2021-22ની સિઝનમાં 15 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી, પુણેમાં કુલ 29 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 16 સહકારી અને 13 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 121.05 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. પુણે વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 122.24 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં પુણે વિભાગમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.10 ટકા છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here