મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં 132.76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

મહારાષ્ટ્રમાં પિલાણની સિઝનમાં તેજી આવી છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 21 નવેમ્બર, 2021 સુધી રાજ્યમાં કુલ 149 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 74 સહકારી અને 75 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 149.42 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 132.76 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 8.89 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 35 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. શુંગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 21 નવેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 33.58 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 27.35 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.14 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here