મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં થયું 200 લાખ કવીન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન

110

મહારાષ્ટ્રની શુગર મિલો શેરડીના પિલાણમાં સંપૂર્ણ રીતે વ્યસ્ત છે. શુગર કમિશનરેટે જાહેર કરેલા આંકડા મુજબ, શેરડીની પિલાણ 06 ડિસેમ્બર 2020 સુધી 165 શુગર મિલો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં 225.94 લાખ ટન શેરડીનું ભૂકો અને 200.34 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ પુનપ્રાપ્તિ 8.87 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં અત્યાર સુધીમાં 36 શુગર મિલો કાર્યરત છે. નાગપુર વિભાગમાં હજુ સુધી એક પણ શુગર મિલ દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી નથી.

06 ડિસેમ્બર, 2020 સુધીમાં 35 શુગર મિલોએ સોલાપુર વિભાગમાં કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here