મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં 492 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

56

મહારાષ્ટ્રમાં પિલાણ ની સીઝન સારી ચાલી રહી છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 04 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 189 સુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 95 સહકારી અને 94 ખાનગી શુગર મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 505.91 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 492.97 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 9.74 ટકા છે.

નવા વર્ષમાં, કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 11 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 121.76 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 134.84 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.07 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 44 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 04 જાન્યુઆરી, 2022 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 120.67 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 106.42 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.82 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here