મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં 693 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

મહારાષ્ટ્રની ખાંડ મિલોમાં શેરડીનું પિલાણ સારી રીતે ચાલુ છે. અને આ સિઝનમાં ગત સિઝન કરતાં વધુ ખાંડ મિલો કાર્યરત છે. 2020-21ની સિઝનમાં 190 મિલો કાર્યરત હતી, જ્યારે વર્તમાન સિઝનમાં 194 ખાંડ મિલો કાર્યરત છે.

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 27 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 194 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 96 સહકારી અને 98 ખાનગી ખાંડ મિલો સામેલ છે અને 692.31 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 693.56 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.02 ટકા છે.

રાજ્યમાં સોલાપુર વિભાગમાં સૌથી વધુ ખાંડ મિલો કાર્યરત છે. સોલાપુરમાં સૌથી વધુ 45 ખાંડ મિલોમાં પિલાણ શરૂ થઈ ગયું છે. 27 જાન્યુઆરી, 2022 સુધીમાં 164.11 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 148.23 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 165.21 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 188.58 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.41 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here