મહારાષ્ટ્રમાં અત્યાર સુધીમાં 729 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું

મહારાષ્ટ્રમાં, મિલો દ્વારા શેરડીનું પિલાણ અને ખાંડનું ઉત્પાદન સરળતાથી શરૂ થયું છે. અને આ સિઝનમાં મિલોએ પણ મોટી સંખ્યામાં ભાગ લીધો છે.

શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 31 જાન્યુઆરી, 2022 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 194 શુગર મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 96 સહકારી અને 98 ખાનગી શુગર મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 724.91 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 729.02 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. રાજ્યમાં હાલમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 10.06% છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ શુગર મિલો સોલાપુર વિભાગમાં કાર્યરત છે. સોલાપુરમાં સૌથી વધુ 45 શુગર મિલોમાં પિલાણ શરૂ થઈ ગયું છે. અહીં 31 જાન્યુઆરી, 2022 સુધીમાં 172.16 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 155.98 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે.

રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 172.25 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 197.43 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 11.46 ટકા છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here