મહારાષ્ટ્ર: ખરીફ અનાજની સાથે શેરડીના ઉત્પાદનમાં વધારો

221

મુંબઈ: 2020 માં કડક લોકડાઉન દરમિયાન રાજ્યની અર્થવ્યવસ્થામાં ઘટાડો થયો હતો, ત્યારે કૃષિ ક્ષેત્રે મજબૂતી દર્શાવી હતી. 2019 ની તુલનામાં 2020 માં ખરીફ અનાજનું ઉત્પાદન 49% વધ્યું છે. ખરીફ સીઝનના આંકડા દર્શાવે છે કે અનાજનું ઉત્પાદન 59%, કઠોળ 19%, તેલીબિયાં 28% અને મુખ્ય શેરડી અને કપાસના પાકમાં 44% ઉત્પાદન થયું હતું. રાજ્યમાં ખરીફ કે ચોમાસાના પાકને મુખ્ય પાક માનવામાં આવે છે. રાજ્યની આગામી ખરીફ સીઝનની સમીક્ષામાં ગુરુવારે વિગતો રજૂ કરવામાં આવી હતી. આગામી ખરીફ સીઝનમાં રાજ્ય સરેરાશ કરતા વધુ વરસાદ, વાવેતર ક્ષેત્રે વૃદ્ધિ અને સરેરાશ કરતા ઉત્પાદનમાં ઉછાળાની અપેક્ષા રાખે છે.

2019 થી 2020 ના ડેટા દર્શાવે છે કે, ખરીફ અનાજનું ઉત્પાદન 61.8 લાખ ટનથી વધીને 92 લાખ ટન થયું છે. ખરીફ અનાજનું ઉત્પાદન 46.5 લાખ ટનથી વધીને 73.8 લાખ ટન થયું છે, જ્યારે ખરીફ દાળનું ઉત્પાદન 15.4 લાખ ટનથી વધીને 18.3 લાખ ટન થયું છે. ખરીફ તેલીબિયાંનું ઉત્પાદન 50.3 લાખ ટનથી વધીને 64.6 લાખ ટન થયું છે. શેરડીનું ઉત્પાદન 693 લાખ ટનથી વધીને 1000 લાખ ટન થયું છે. તે જ સમયે, કપાસનું ઉત્પાદન 66.4 લાખ ગાંસડીથી વધીને 95.5 લાખ ગાંસડી થયું છે. 2021 ની આગામી ખરીફ સીઝનમાં રાજ્ય સરેરાશ કરતા વધુ વરસાદની અપેક્ષા રાખે છે અને ખરીફ વાવેતરનો વિસ્તાર સરેરાશ 151 લાખ હેક્ટરથી વધીને 157.2 લાખ હેક્ટર થયો છે. જેને કારણે ખરીફ પાકના ઉત્પાદનમાં પણ સરેરાશ ની તુલનામાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here