મહારાષ્ટ્ર: કોયના બાંધ 100% ભરાયો;પાણી છોડવાનું શરુ

71

મહારાષ્ટ્ર: સાંગલી જિલ્લા વહીવટીતંત્રે જણાવ્યું છે કે કોયના ડેમ 100 ટકા ક્ષમતામાં ભરાઈ ગયો છે, જ્યારે 9,274 ક્યુસેક પાણી છોડવાનું શરૂ કરાયું છે. કૃષ્ણ નદીનું પાણીનું સ્તર ઝડપથી વધી રહ્યું હોવાથી સંબંધિત અધિકારીઓએ લોકોને જાગ્રત રહેવાની સલાહ આપી છે.

બુધવારની સાંજ સુધીમાં, કૃષ્ણ નદીનું પાણીનું સ્તર સાંગલીના ઇરવિન બ્રિજ પર 9.6 ફૂટ હતું, અને જો કોયના ડેમ અને કૃષ્ણ નદીના કેચમેન્ટ વિસ્તારમાં વરસાદ ચાલુ રહેશે તો સ્તરમાં વધારો થવાની સંભાવના છે.

100 ટકા ક્ષમતા સુધી પહોંચ્યા બાદ વાર્ના ડેમમાંથી પાણી છોડવાનું પણ શરૂ થયું છે. દરમિયાન, રાધનગરી ડેમ પણ તેની 100 ટકા ક્ષમતામાં ભરાયો છે, ડેમના બે દરવાજા પાણી છોડવા માટે ખોલવામાં આવ્યા છે. તેના કારણે પંચગંગા નદીનું પાણીનું સ્તર સતત વધી રહ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here