મહારાષ્ટ્રમાં 23 નવેમ્બર સુધી 145.18 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન

49

મહારાષ્ટ્રમાં મોટી સંખ્યામાં ખાંડ મિલોએ પિલાણની સિઝન શરૂ કરી દીધી છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા મુજબ, 23 નવેમ્બર, 2021 સુધીમાં, રાજ્યમાં કુલ 151 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 74 સહકારી અને 77 ખાનગી શુગર મિલો સામેલ છે અને 162.06 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 145.18 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રીકવરી 8.96 ટકા છે.

અત્યાર સુધીમાં, 35 ખાંડ મિલોએ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે, જે મહારાષ્ટ્રમાં સૌથી વધુ છે. સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 23 નવેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 35.77 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 29.47 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.24 ટકા છે.

કોલ્હાપુર વિભાગમાં ખાંડની રિકવરી 10 ટકાને વટાવી ગઈ છે અને રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન પણ કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 44.90 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 45.39 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here