મહારાષ્ટ્રમાં આ સીઝનમાં ખાંડની રિકવરીમાં નોંધાયો ઘટાડો

214

મહારાષ્ટ્રમાં પીલાણ સિઝનનો અંત આવી ગયો છે. પરંતુ આ સિઝનમાં ખાંડની રિકવરીમાં ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ખાંડની રિકવરી 2020-21 ના પીલાણ સીઝનમાં 10.50 ટકા હતી, જ્યારે પીલાણ સીઝન 2019-20માં ખાંડની રિકવરી 11.30 ટકા હતી.

વર્તમાન પીલાણ સીઝનમાં 190 મિલો કાર્યરત હતી અને તેમાંથી 95 સહકારી અને બાકીની 95 ખાનગી મિલ હતી. ચાલુ સીઝનમાં કુલ શેરડીનું પિલાણ અગાઉની સીઝનમાં 545 લાખ ટનની સરખામણીમાં 1012 લાખ ટન હતું.

રાજ્યભરની મિલોએ 106.28 લાખ ટન ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે જે પાછલા સીઝનની સરખામણીએ વધારે છે, જ્યારે અગાઉની સીઝનમાં માત્ર શેરડીની ઓછી ઉપલબ્ધતાને કારણે 147 મિલો કાર્યરત હતી અને ખાંડનું ઉત્પાદન 61.61 લાખ ટન હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here