મહારાષ્ટ્ર: રાજ્યની ખાંડ મિલો ઈથનોલનું ઉત્પાદન વધારવા તૈયાર

133

પુણે મહારાષ્ટ્ર: મહારાષ્ટ્રની ઘણી મિલોએ ક્રશિંગ સીઝનના પહેલા દિવસથી ઇથેનોલનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું છે. મોટાભાગની મિલો બી.હેવી મોલાસીસથી ઇથેનોલ ઉત્પન્ન કરે છે. કુલ 41 ખાંડ મિલોએ બી હેવી મોલેસીસથી ઇથેનોલનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું છે, જ્યારે નવ મિલો ખાંડની ચાસણીનું ઉત્પાદન કરી રહી છે. આ ઉપરાંત છ મિલો બ્રાઝિલિયન સુગર મિલોની તર્જ પર શેરડીના રસમાંથી સીધા ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરી રહી છે. પેટ્રોલમાં ઇથેનોલની સંમિશ્રિત ટકાવારી વધારવા અને દેશના ક્રૂડ ઓઇલ આયાતનો ભાર ઘટાડવા માટે કેન્દ્ર સરકાર ઇથેનોલના ઉત્પાદન પર ભાર આપી રહી છે. સુગર મિલોને શેરડીના રસમાંથી ઇથેનોલના ઉત્પાદન તરફ સીધા ઇથેનોલ ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.

ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં પ્રકાશિત થયેલા સમાચારો અનુસાર, શુગર કમિશનરની કચેરીના ડેટા બતાવે છે કે 41 ખાંડ મિલો કે જેમણે બી ભારે મોલિસીસમાંથી ઇથેનોલનું ઉત્પાદન શરૂ કર્યું છે તે આશરે 39 કરોડ લિટરનું ઉત્પાદન કરે તેવી સંભાવના છે. આવી જ રીતે નવ મિલો સીધા ખાંડની ચાસણીમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, જ્યારે નવ મિલો સીધા શેરડીના રસમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. તેઓ અનુક્રમે 11.42 કરોડ લિટર અને 30 મિલિયન લિટર ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરે તેવી સંભાવના છે. શુગર મિલો સમુદ્ર ભારે મોલિસીસમાંથી 90 મિલિયન લિટર સહિત કુલ 62 મિલિયન લિટર ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરે તેવી સંભાવના છે. મહારાષ્ટ્રને આશા છે કે આ સીઝનમાં 110 કરોડ લિટર ઇથેનોલના લક્ષ્યાંકને પહોંચી વળશે, જેમાં 35 એકમો ફક્ત ઇથેનોલનું ઉત્પાદન કરે છે. મહારાષ્ટ્રના ઇથેનોલ ઉત્પાદનથી ખાંડના ઉત્પાદનના આંકડામાં ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here