મહારાષ્ટ્ર: સૌથી વધુ ખાંડ મીલમાં પીલાણ સોલાપુર વિભાગમાં શરુ થયું

71

મહારાષ્ટ્રની દરેક સિઝનની જેમ આ સિઝનમાં પણ સોલાપુર ડિવિઝનમાં પિલાણની સિઝનમાં સૌથી વધુ ખાંડ મિલો છે. મહારાષ્ટ્રમાં, 30મી નવેમ્બર, 2021 સુધી સોલાપુર વિભાગમાં 41 ખાંડ મિલોએ પિલાણની સિઝન શરૂ કરી છે. શુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 30 નવેમ્બર, 2021 સુધીમાં, સોલાપુર વિભાગમાં 51.89 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 42.88 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 8.26 ટકા છે.

સોલાપુર વિભાગમાં સૌથી વધુ ખાંડ મિલોની સ્થાપના હોવા છતાં, રાજ્યમાં સૌથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કોલ્હાપુર વિભાગમાં થયું છે. હાલમાં કોલ્હાપુર વિભાગમાં 58.54 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરીને 61.09 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવ્યું છે. અને અહીં ખાંડની રિકવરી 10.44 ટકા છે.

સુગર કમિશનરેટના ડેટા અનુસાર, 2021-22ની સિઝનમાં 30 નવેમ્બર, 2021 સુધી મહારાષ્ટ્રમાં કુલ 172 ખાંડ મિલોએ પિલાણ શરૂ કર્યું છે. જેમાં 86 સહકારી અને 86 ખાનગી ખાંડ મિલોનો સમાવેશ થાય છે અને 222.4 લાખ ટન શેરડીનું પિલાણ કરવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં 203.43 લાખ ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. હાલમાં રાજ્યમાં ખાંડની સરેરાશ રિકવરી 9.15 ટકા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here