15મીએ મલકપુર શુગર મિલ બંધ થશે

67

બાગપત. મલકપુર મિલ મેનેજમેન્ટે શુક્રવારે મિલ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરી છે. આ સત્રનું પિલાણ 15 મે સુધી મિલમાં કરવામાં આવશે. મલકપુર શુગર મિલના યુનિટ હેડ વિપિન કુમારે જણાવ્યું હતું કે શુક્રવારે ડેપ્યુટી કેન કમિશનર રાજેશ મિશ્રા, જિલ્લા શેરડી અધિકારી ડૉ. મિલ પર બાકી રહેલી શેરડી ઉપરાંત મિલ દ્વારા આ વિસ્તારમાં શેરડીના સર્વે અંગે પૂછપરછ કરી હતી. મિલમાંથી બચેલી શેરડીનું પિલાણ પૂર્ણ કર્યા બાદ મિલનું પિલાણ સત્ર 15 મે સુધીમાં સમાપ્ત થશે. તેમણે ખેડૂતોને તેમની બાકીની શેરડીનું વજન 15 મે સુધીમાં કરાવી લેવા જણાવ્યું છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી ડૉ.અનિલ કુમાર ભારતીએ માહિતી આપી હતી કે મિલ દ્વારા પિલાણ સિઝન સમાપ્ત થવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. જ્યાં સુધી આખી શેરડીનું પિલાણ ન થાય ત્યાં સુધી મિલ બંધ નહીં થાય.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here