મલાવી: કોરોના કેસો વધતા સરકારે શુગર મિલનું સંચાલન રદ કર્યું

226

લિલૉંગ્વે: આફ્રિકન દેશ મલાવીની સરકારે COVID-19 કેસોમાં વધારાની વચ્ચે સ્થાનિક શુગર મિલની કામગીરી રદ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. મિલના 31 કર્મચારીઓના લીધેલા નમૂનાઓમાંથી 19 નમૂનાઓ સકારાત્મક આવ્યા હતા. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, 22 થી 24 એપ્રિલની વચ્ચે, આ કામદારો ભારતથી માલાવી આવ્યા હતા.

આરોગ્ય અને વસ્તી સેવા પ્રધાન ખાંબે કંડોડો-ચિપોંડાએ મિલની પિલાણ રદ કરવા નિર્દેશ જાહેર કર્યો હતો. કંડોડો-ચિપોંડાએ જણાવ્યું હતું કે, કોવિડ -19 માં સકારાત્મક પરીક્ષણ કરનારા એક ભારતીયનું સોમવારે મૃત્યુ થયું હતું અને અન્ય કર્મચારીઓ પાસેથી લેવામાં આવેલા 169 નમૂનાઓમાંથી 22 નમૂનાઓનું સકારાત્મક પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. કંડોડો-ચિપોંડા રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કોવિડ -19 પર સ્થાપિત કરાયેલ ટાસ્ક ફોર્સના સહ અધ્યક્ષ પણ છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here