મન્સૂરપુર મિલ 15 જૂન સુધી ચાલશે તેવી સંભાવના

96

જિલ્લાની ખાટૌલી સુગર મીલ અને સહકારી સુગર મિલ મુરેનાએ તેમની પિલાણ સીઝન પૂર્ણ કરી છે. હવે માત્ર જિલ્લાની મંસુરપુર સુગર મિલમાં પિલાણ ચાલી રહ્યું છે. મન્સૂરપુર મિલ 15 જૂન સુધી ચાલશે તેવી સંભાવના છે.

જિલ્લામાં શેરડીના રેકોર્ડ ઉત્પાદનને કારણે આ વખતે સુગર મિલો મોડી સુધી ચાલે છે. ખાટૌલી સુગર મિલ ખાતે પિલાણની મોસમ ગુરુવારે સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. સુગર મિલ તેના વિસ્તારની તમામ શેરડીનો ભૂકો કરવાનો દાવો કરે છે. અગાઉ સહકારી સુગર મિલ મુરૈના પણ બંધ થઈ ગઈ છે.

હવે જિલ્લામાં માત્ર એક જ મન્સુરપુર સુગર મિલ પિલાણ કરી રહી છે. તે 15 જૂન સુધીમાં તમામ શ્વેરડી જાય તેવી સંભાવના છે. જિલ્લામાં પહેલીવાર જૂન મહિનાના અંત સુધી સુગર મિલો ચાલે છે. પહેલા અહીં ભેંસ, ખાખેદી અને ટિકૌલા મિલો બંધ કરાઈ હતી. રોહના મિલમાં પણ ક્રશિંગ સમાપ્ત થઇ ગયું છે. ટીટાવી મિલ જૂનના પહેલા અઠવાડિયામાં બંધ થઈ હતી.

ડીસીઓ ડો.આર.ડી.દિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે શેરડીની સુગર મિલો દરેક ખેડૂત દ્વારા ખરીદવામાં આવી છે, જે શેરડી બાકી છે તે મંસુરપુર સુગર મિલ દ્વારા કચડી નાખવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here