કેરળ: મજૂરની અછતને કારણે ગોળના ઉત્પાદન પર ગંભીર સંકટ

148

કોરોના વાયરસ રોગચાળાને કારણે કેરળના ઇડુક્કીના પ્રખ્યાત મારયુર ગોળ ઉદ્યોગને કામદારોની અછતએ ગંભીર કટોકટી ઉભી કરી છે. કોરોના રોગચાળાને કારણે તમિળનાડુના કામદારો સ્થળાંતર કરી ગયા છે, જેથીએપ્રિલથી જ ગોળના પાક અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર અસર કરી છે.

મરાયુર અને કંથલુર ગામોમાં 600 હેકટરથી વધુ જમીનમાં શેરડીની ખેતી કરવામાં આવે છે. અહીંના ખેડુતો તમિળનાડુના કામદારો પર આધારીત છે, અને લોકડાઉનની જાહેરાત થઈ ત્યારથી કામદારો આવવાનું બંધ કરી દીધું છે. સામાન્ય રીતે મરીયુરમાં શેરડીની ખેતી રોટેશનમાં કરવામાં આવે છે, એક ખેતરમાં લણણી કરવામાં આવે તો નજીકના ખેતરમાં પણ બાદમાં લણણી કરવામાં આવે છે. જેના કારણે મરિયુરમાં આખા વર્ષ દરમિયાન ગોળનું ઉત્પાદન થાય છે. હાલના કામદારોના સંકટથી લણણીની પ્રક્રિયા પર અસર થઈ છે અને એપ્રિલમાં લણાયેલ પાક હજી ખેતરોમાં ઉભો છે. જો રોટેશન તૂટી જાય તો ખેડુતોને નોંધપાત્ર નુકસાન વેઠવું પડી શકે છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here