મવાના મિલ ખાંડ ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે

98

મેરઠ: પિલાણ સિઝન 2021-22ની શરૂઆતથી મવાના મિલ ખાંડના ઉત્પાદનમાં આગળ છે. 7 નવેમ્બરથી 30 નવેમ્બર સુધીમાં મવાના મિલે એક લાખ ક્વિન્ટલથી વધુ ખાંડનું ઉત્પાદન કર્યું છે. અધિકારીઓનું કહેવું છે કે શહેરની અન્ય મિલોમાં પણ ખાંડનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે, પરંતુ મવાના ઉત્પાદનમાં પ્રથમ ક્રમે છે. મવાના મિલ પણ સમયસર શેરડીનું પેમેન્ટ કરી રહી છે.

દિવાળી બાદ જિલ્લાની તમામ ખાંડ મિલોમાં શેરડીનું પિલાણ શરૂ થઈ ગયું છે. મિલ પર શેરડી નાખવામાં આવી રહી છે. મિલો દ્વારા જારી કરવામાં આવેલા ઇન્ડેટ મુજબ, ખેડૂતો શેરડીને મિલમાં લઈ જાય છે. 2021-22ની પિલાણ સીઝનમાં, મવાના ખાંડ મિલ્સ મિલોમાં ખાંડના ઉત્પાદનમાં મોખરે છે. અત્યાર સુધીમાં એક લાખ 21 હજાર ક્વિન્ટલ ખાંડનું ઉત્પાદન થયું છે. આગળ જતાં ખાંડનું ઉત્પાદન સારું રહેવાની ધારણા છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here