શેરડીના ખેડૂતો માટે ઇનામી સ્પર્ધા લાવી ઉત્તર પ્રદેશ સરકાર

યોગી સરકાર ફરી એકવાર ઉત્તર પ્રદેશના શેરડીના ખેડુતોને પ્રોત્સાહિત કરવા જઈ રહી છે. સરકાર શેરડીના ખેડુતો માટેની એક સ્પર્ધા યોજવા જઈ રહી છે. જેમાં શેરડી દીઠ હેકટરમાં સારો,ઊંચો અને વધારે પાક ઉગાડનારા ખેડૂતોને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે.

રાજ્યના શેરડીના કમિશનર સંજય આર. ભુસેરેડ્ડીએ આ માટે તમામ અધિકારીઓને જરૂરી સૂચનાઓ જારી કરી છે અને તેનો મેપ તૈયાર કરવા આદેશ આપ્યો છે.આ સ્પર્ધાના ત્રણ સ્તરો હશે.પ્રથમ સ્તર સુગર મિલ,બીજો અપગ્રોથ કમિશનર ઝોન અને ત્રીજો રાજ્ય સ્તર હશે.આ કક્ષાએ સફળ થનારા શેરડી ખેડુતોનું સન્માન કરવામાં આવશે અને તેમને ઈનામ આપવામાં આવશે.
સ્પર્ધાની તૈયારી અંગે મેરઠના ડેપ્યુટી શેરડી કમિશનર રાજેશ મિશ્રાના જણાવ્યા મુજબ, ખેડુતોને તેમાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવશે.તેમજ તેમને આ અંગે માહિતી આપવા જાગૃતિ અભિયાન પણ યોજવામાં આવશે.

મિશ્રાએ કહ્યું કે પ્રચારના તમામ માધ્યમોનો ઉપયોગ સ્પર્ધાને લોકપ્રિય બનાવવા માટે કરવામાં આવશે જેથી વધુમાં વધુ ખેડુતો જાગૃત થાય અને તેમાં ભાગ લે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here