મેઘાલય: BSF એ ખાંડની દાણચોરીના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવ્યો

શિલોંગ: ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પર ખાંડની દાણચોરીના મામલા સતત વધી રહ્યા છે. અને BSF ખાંડની દાણચોરીના પ્રયાસોને સતત નિષ્ફળ બનાવી રહી છે.

મેઘાલય પોલીસ સાથેના સંયુક્ત ઓપરેશનમાં, BSF મેઘાલયના સતર્ક સૈનિકોએ 14,000 કિલોથી વધુ ખાંડ જપ્ત કરી હતી, જે મેઘાલયના દક્ષિણ ગારો હિલ્સની આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ દ્વારા બાંગ્લાદેશમાં દાણચોરી કરવાના હેતુથી હતી.

ભારત-બાંગ્લાદેશ સરહદ પર ખાંડની દાણચોરીના પ્રયાસોના મામલા સતત વધી રહ્યા છે અને તે જ સમયે BSF અને પોલીસ પણ સુનિશ્ચિત કરી રહી છે કે ખાંડની દાણચોરીના પ્રયાસોને નિષ્ફળ બનાવવામાં આવે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here