મિલ દ્વારા ખેડૂતોને 33.83 કરોડની ચૂકવણી: અદિતિ

127

કરનાલ:કરનાલ સહકારી શુગર મિલના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અદિતિએ જણાવ્યું હતું કે ગત પીલાણ સીઝનમાં 38.87 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનો ભૂકો કરવામાં આવ્યો હતો, જેની કુલ કિંમત રૂ.135.98 કરોડ થવા પામી છે. મિલ દ્વારા અગાઉ 16 એપ્રિલ સુધીમાં ખેડૂતો દ્વારા આપવામાં આવતા શેરડીની ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. તેમણે કહ્યું કે 16 એપ્રિલ પછી, 2443 ખેડુતો દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા શેરડી માટે 33.83 કરોડની રકમ મિલ પાસે વધી હતી તે પણ ચૂકવી દેવામાં આવી છે. હવે જે પણ ખેડૂત શેરડીનો સપ્લાય કરે છે તેને મિલ તરફ કોઈ બાકી નથી.

તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ સિઝન માટેની અજમાયશ પણ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવામાં આવી છે અને આ વર્ષે પીલાણ ક્ષમતાને વધારીને 3,500 ક્વિન્ટલ કરી દીધી છે. આ વર્ષે 135 ગામોમાં મિલ વિસ્તારના ખેડુતો દ્વારા 22 હજાર 454 એકરમાં શેરડીનું વાવેતર થયું છે, જ્યારે ગયા વર્ષે કુલ વિસ્તાર 19 હજાર એકર હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, આ વર્ષે નવી મિલ દ્વારા 55 લાખ ક્વિન્ટલ શેરડીનું પિલાણ કરવાનું લક્ષ્ય રાખવામાં આવ્યું છે, જે આ વર્ષે મિલ વિસ્તારના ખેડુતો દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે. આ વર્ષે શેરડીના પાકની યોગ્ય રીતે કાળજી ખેડુતો દ્વારા લેવામાં આવી છે, જેના કારણે આ વર્ષે શેરડીનું પિલાણ કરવાનું લક્ષ્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. આ વર્ષે સીઓ 0238 ને બદલે ખેડુતોએ સી.ઓ. 0118, સીઓએચ 0160 અને સીઓ 15023 જાતોની વાવણીમાં વધારો કર્યો છે અને આગામી વાવણીની સીઝનમાં સી.ઓ. 0238 ની વધુ વાવણી કરીને આ ક્ષેત્રમાં આશરે 30 થી 40 ટકાનો ઘટાડો થશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here