શેરડી પેટેના નાણાં જલ્દી ચૂકવે મિલો: ઉમ્મેદ સિંહ

72

ધનૌરા: ભારતીય કિસાન સંઘના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ, ઉમૈદસિંહે જણાવ્યું હતું કે ખાંડ મિલ દ્વારા ખેડુતોને શેરડીનો બાકી ચૂકવણું વહેલી તકે ચૂકવવું જોઇએ. સર્વસંમતિના આધારે, દહેરા ચકનો રહેવાસી સુભાષચંદ્રને બ્લોક પ્રમુખ તરીકે નિમણૂક કરવામાં આવી હતી.

મંડી સમિતિ સંકુલમાં યોજાયેલી પંચાયતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે શેરડી મિલો દ્વારા લેણાં ચૂકવવામાં નહીં આવતા ખેડુતો આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે માંગ કરી કે શેરડીનો જલ્દીથી જથ્થો આપવામાં આવે. અહીં વક્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે આ વિસ્તારમાં રખડતા પશુઓનો પ્રભાવ છે જે ખેડૂતોના પાકને નષ્ટ કરી રહ્યા છે. તેમણે આ પર લગામ લગાવવાની માંગ પણ કરી હતી. પંચાયતમાં સર્વસંમતિથી ગુરુભાષને બ્લોક મહામંત્રી, સહબસિંઘ, રામનાથ સિંહને બ્લોક ઉપપ્રમુખ તરીકે અને કાંતિ પ્રસાદને ટ્રેઝરર તરીકે નિયુક્ત કર્યા હતા. 21 ઓગસ્ટના રોજ સંસ્થાની આગામી બેઠક મંડી સમિતિ કેમ્પસમાં યોજાશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here