શેરડી ઉપલબ્ધ હશે મિલ બંધ થશે તો આંદોલન કરવાની ભારતીય કિસાન યુનિયનની સાફ વાત

115

આમતો સરકાર દ્વારા એવી જાહેરાત કરવામાં આવી છે અને આશ્વાસન પણ આપવામાં આવ્યું છે કે જ્યાં સુધી ખેતરમાં શેરડી હશે અને જો મિલમાં પીલાણ કાર્ય બંધ કરવામાં આવશે નહિ.પણ જો એવું થશે તો ભારતીય કિસાન યુનિયનને આંદોલન અને વિરોધ કરવો પડશે તેમ ભાનુ જિલ્લા પ્રમુખ કુલવીરસિંહે જણાવ્યું હતું .

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે જો ખેડુતોની શેરડી આવતી રહેતી હોય ત્યારે મિલો બંધ કરવામાં આવે તો ખેડુતોના હિત માટે યુનિયન આંદોલન કરવા બંધાય છે. તેમણે 14 દિવસમાં ખેડૂતોને શેરડીની ચુકવણી કરવાની માંગ કરી છે.
ભારતીય કિસાન યુનિયન ભાનુ જિલ્લા પ્રમુખ કુલવીરસિંહે જણાવ્યું હતું કે દ્વારિકેશ સુગર મિલ બૂંડાકી વિસ્તારના ખેડુતોનો શેરડી ખેતરમાં ઉભો છે, જ્યારે મિલ સંચાલકો શુક્રવારે મીલ બંધ રાખવાની ઘોષણા કરી છે.

જો ખેડુતોનો શેરડી ખરીદ્યા વિના મિલ બંધ કરવામાં આવશે તો યુનિયનને ધરણા પર બેસવાની ફરજ પડશે. તેમણે ખેડૂતોના શેરડીના બાકી ચુકવણી અને હાલની મોસમની ચુકવણી 14 દિવસમાં કરવાની માંગ કરી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here