સિંભાવલી શુગર મિલ મુદ્દે સાંસદે પશ્ચિમ યુપીના શેરડીના ખેડૂતોનો મુદ્દો લોકસભામાં ઉઠાવ્યો

72

અમરોહા: સિંભાવલી શુગર મિલ દ્વારા શેરડીના ખેડુતોનું બાકીલેણું ચૂકવવામાં આવતું નથી. નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થવાને આરે છે પરંતુ છેલ્લું વર્ષ હજુ સુધી ચૂકવવામાં આવ્યું નથી તેવી વાત અહીંના સાંસદ હતી.તેમને જણાવ્યું હતું કે અમરોહા લોકસભા મતવિસ્તારમાં ખેડૂતોની મોટી સંખ્યા છે

સાંસદે સંસદમાં સવાલ ઉઠાવતા કહ્યું કે એવું નથી કે આ મિલો ખાધમાં ચાલી રહી છે. સિંભાવલી શુગર ફેક્ટરીમાં ડિસ્ટિલરી છે. વેવ સુગર ફેક્ટરી નવી ડિસ્ટિલરી બનાવી રહી છે. 400 કરોડ આના પર બાકી છે. તેમણે કહ્યું કે સરકારે ઓછામાં ઓછા શેરડીના ખેડુતોના હિતની સાથે ઉભા રહેવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે તેમના સ્તરેથી સંસદથી અન્ય તમામ પ્લેટફોર્મ પર ખેડૂત હિતને લગતી માંગણીઓ ઉઠાવવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here