મુજ્જફરનગર: પાંચ સુગર મિલોએ એક જ દિવસમાં 81 કરોડ ચૂકવ્યા

105

મુઝફ્ફરનગર:ખેડૂતો માટે એક સારા સમાચાર છે.ઉત્તર પ્રદેશના મુજ્જફરનગર સ્થિત જિલ્લાની પાંચ સુગર મિલોએ એક જ દિવસમાં 81 કરોડ 85 લાખ 84 હજાર જેવી રકમ ચૂકવી દીધી છે. ભેંસાના સિવાયની તમામ સુગર મિલોએ ચુકવણી ઝડપી કરી છે. જિલ્લાની સુગર મિલોએ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધીમાં 55 ટકા ચુકવણી કરી છે.
જિલ્લાની પાંચ સુગર મિલોએ એક જ દિવસમાં 81 કરોડ 85 લાખ 84 હજાર ચૂકવ્યા છે. તેમાંય સુગર મિલ ખટૌલીએ 27 કરોડ 79 લાખ, ટીતાવીએ 12 કરોડ એક લાખ, મન્સુરપુરમાં 19 કરોડ 13 લાખ, ટિકૌલાએ 18 કરોડ 41 લાખ અને રોહનાએ ચાર કરોડ 50 લાખ ચૂકવ્યા હતા. જિલ્લાની સુગર મિલોમાં 14 દિવસ પહેલા સુધી ખેડુતોએ 13 અબજ 64 કરોડ 11 લાખ 83 હજારનો શેરડી નાંખી છે. આ સુગર મિલોએ અત્યાર સુધી 756 કરોડ 67 લાખ 30 હજાર ચૂકવ્યા છે. 607 કરોડ 44 લાખ ખાંડ મિલોની બાકી છે. સુગર મિલોએ આ સીઝનમાં 55.47 ટકા ચૂકવણી કરી છે. ભૈસાણા સુગર મીલ સિવાય અન્ય મિલો ઝડપી ચુકવણી કરી રહ્યા છે. એમાં પણ ટિકૌલા સુગર મિલ સિઝનના 86 ટકા ચૂકવણી કરી ચુકી છે.

સુગર મિલો પર ચુકવણી દબાણ

મુઝફ્ફરનગર. જિલ્લા શેરડી અધિકારી આરડી દ્વિવેદીએ જણાવ્યું હતું કે શેરડી ચૂકવવા માટે સુગર મિલો ઉપર સતત દબાણ છે. આનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે એક જ દિવસમાં 81 કરોડ 85 લાખની ચુકવણી થઈ છે. સુગર મિલોની ચુકવણી ઝડપી કરવા મીલ મેનેજમેંટ દ્વારા સતત વાત કરવામાં આવી રહી છે.

સુગર મિલ કરેલી ચુકવણી બાકી ચુકવણી
ખાટૌલી 249.04 કરોડ 67.46 કરોડ
તિતાવી 69.10 કરોડ 147.31 કરોડ છે
ભેંસાના 5.92 કરોડ 202.23 કરોડ છે
મન્સુરપુર 134.07 કરોડ 56.92 કરોડ છે
ટિકૌલા 208.32 કરોડ 33.45 કરોડ છે
ખાખેડી 54.81 કરોડ 31.59 કરોડ છે
રોહના 20.79 કરોડ 20.83 કરોડ
મુરેના 20.45 કરોડ 47.52 કરોડ છે

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here