મુઝફ્ફરનગર: આઠમાંથી છ મિલોએ શેરડીનો સંપૂર્ણ ભાવ ચૂકવ્યો

64

મુઝફ્ફરનગર. જિલ્લાની આઠમાંથી છ ખાંડ મિલોએ ખેડૂતોને શેરડીના ભાવની સંપૂર્ણ ચુકવણી કરી છે. ભૈસાણા અને મોરનાની મિલો પર 300 કરોડ રૂપિયાથી વધુ બાકી છે. તેમાંથી માત્ર ભેસાણા મિલ જ 2020-21 ની પિલાણ સીઝન માટે ખેડૂતોને 250.67 કરોડ રૂપિયા બાકી છે.

જિલ્લામાં આઠ સુગર મિલો છે. તેમાંથી સાત મિલો ખાનગી ક્ષેત્રમાં છે અને મોરનાની મિલ સહકારી ક્ષેત્રમાં છે. પિલાણ સીઝન 2020-21 માં, આ મિલોએ રૂ .3247.49 કરોડની શેરડી ખરીદી હતી. મિલોએ અત્યાર સુધીમાં ખેડૂતોને 2946.40 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા છે. મિલો પાસે હજુ 301.09 કરોડ રૂપિયાની બાકી રકમ બાકી છે. આ રકમ માત્ર બે ખાંડ મિલો ભૈસાણા અને મોરના પર બાકી છે. ખાતૌલી, ટીટાવી, મન્સૂરપુર, ટીકોલા, ખાખેડી અને રોહાના મિલોએ ખેડૂતોને 100% ચુકવણી કરી છે. ભેસાણા મિલએ સમગ્ર પિલાણ સીઝનમાં 447.37 કરોડ રૂપિયાની શેરડી ખરીદી હતી. મિલએ અત્યાર સુધીમાં માત્ર 196.70 કરોડ રૂપિયા ચૂકવ્યા છે. નવી પિલાણ સીઝનની તૈયારીઓ શરૂ થઈ ગઈ છે. ભેસાણા મીલે 26, 20 ડિસેમ્બર સુધી જ ચૂકવણી કરી છે, જે લગભગ 44 ટકા છે. મોર્ન મિલએ ગત પિલાણ સિઝનમાં રૂ .168.38 કરોડની શેરડી ખરીદી હતી. આ મિલે રૂ. 117.96 કરોડ ચૂકવ્યા છે જે 70 ટકા છે. આ મિલ પર ખેડૂતો પાસે હજુ 50.42 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી ડો.આર.ડી. દ્વિવેદી કહે છે કે છ ખાંડ મિલોએ સંપૂર્ણ ચુકવણી કરી છે. ભેસાણા અને મોરનાની મિલો ખેડૂતોને ખાંડ વેચીને ચૂકવણી કરી રહી છે. આ ખાંડ મિલો વહેલી તકે વેચીને ખેડૂતોને મહત્તમ ચૂકવણી કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here