કર્ણાટક: માયસુગર ફેક્ટરી ઓગસ્ટમાં તેની કામગીરી ફરી શરૂ કરશે

79

માંડ્યા: મુખ્ય પ્રધાન બસવરાજ બોમાઈએ કહ્યું કે ભાજપ સરકાર માંડ્યા જિલ્લાના વિકાસ માટે પ્રતિબદ્ધ છે, અને બે નવી લિફ્ટ સિંચાઈ યોજનાઓ (એક બુકનકેરેમાં ₹265 કરોડના ખર્ચે અને બીજી સાંતેબાછલ્લીમાં ₹212 કરોડના ખર્ચે) શરૂ કરવામાં આવશે.. બોમાઈએ જણાવ્યું હતું કે માયસુગર ફેક્ટરી ઓગસ્ટમાં તેની કામગીરી ફરી શરૂ કરશે અને આ સંદર્ભે તમામ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. સરકારે મંડ્યામાં મિલને ફરીથી શરૂ કરવા માટે નાણાં આપ્યા છે અને તે આવતા મહિનાથી વિસ્તારના ખેડૂતો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી શેરડીનું પિલાણ શરૂ કરશે.

તેમણે કહ્યું કે KR પેટ તાલુકામાં 11 તળાવો ભરવા માટે 25 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવી છે. બોમાઈએ કહ્યું કે KR પેટ જલ જીવન મિશન હેઠળ, તાલુકાને દરેક ઘરમાં પીવાના પાણીની સપ્લાય માટે લગભગ 420 કરોડ રૂપિયા મળશે. મિશન હેઠળ ઓળખવામાં આવેલા ત્રણ તાલુકાઓમાંથી, કે.આર. પેટને મોટી મદદ મળી રહી છે.

આધુનિકીકરણનો ઉલ્લેખ કરતાં તેમણે કહ્યું કે કાવેરી અને હેમવતી નદીઓમાંથી પાણી લેતી સિંચાઈ નહેરોનું અગ્રતાના ધોરણે આધુનિકીકરણ કરવામાં આવશે. હેમવતી અને ડાબા કાંઠાની કેનાલના આધુનિકીકરણનું કામ વહેલી તકે પૂર્ણ કરવામાં આવશે. બોમાઈએ કહ્યું કે, તેમની સરકાર ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બીએસ યેદિયુરપ્પા, સિંચાઈ મંત્રી ગોવિંદ કરજોલ, માંડ્યા જિલ્લાના પ્રભારી મંત્રી કે. ગોપાલૈયા, રેશમ ખેતી, રમતગમત મંત્રી કે.સી. નારાયણ ગૌડા, મહેસૂલ મંત્રી આર. અશોક, સમાજ કલ્યાણ અને પછાત વર્ગ મંત્રી શ્રીનિવાસ પૂજારી અને અન્ય ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here