નજીબાબાદ સુગર મિલને મળ્યો શ્રેષ્ઠ સુગર મિલનો એવૉર્ડ

793

શેરડીના વાવેતર અને ક્રશિંગ સત્ર 2017-18 ના પરિણામોના આધારે, ઉત્તર પ્રદેશમાં સહકારી ખાંડ મિલોને નેશનલ સ્કિલ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. આ ખાંડ મિલોએ ખાંડ ઉદ્યોગને મજબૂત બનાવવા માટે વ્યવસ્થાપનમાં સુધારો કરીને તેમના કાર્યમાં સુધારા અને આધુનિકીકરણની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે. ડી.સી.ઓ. યશપાલ સિંઘના જણાવ્યા મુજબ, નજીબાબાદ સહકારી સુગર મિલને શ્રેષ્ઠ સહકારી ખાંડ મિલ તરીકે પસંદ કરવામાં આવી છે.

બિજનોર રાજ્યના સંસદીય બાબતો, શહેરી વિકાસ, શહેરી સમજૂતી અને શહેરી રોજગારી અને ગરીબી નિવારણ પ્રધાન સુરેશ કુમાર ખન્નાના વરિષ્ઠ અધિકારીઓની બેઠક 26 મી જૂને બિજનૌરમાં યોજાશે.
તેઓ આ દિવસે જિલ્લાના પ્રવાસમાં પણ આવી રહ્યા છે. ખાનગી સચિવ છોટા લાલના પ્રધાનએ કહ્યું કે સુરેશ ખન્ના, ખાસ કરીને સ્વચ્છતા, પીવાનું પાણી, અમૃત યોજના, વડા પ્રધાનની હાઉઝિંગ યોજના અને બજેટ પર ચર્ચા કરશે .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here