હાલ કોઈ સુગર મિલ કરવાની યોજના નથી:ગોવા મુખ્ય મંત્રી

639

ગોવાના મુખ્યમંત્રી પ્રમોદ સાવંતે શુક્રવારે વિધાનસભામાં જણાવ્યું હતું કે, રાજ્ય સરકારે ધારબંદોરા ખાતે સંજીવની સહકારી સખર કારખાના તાત્કાલિક બંધ કરવાની કોઈ યોજના નથી.

સાવંતે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેણે કૃષિ વિભાગને શેરડીના ખેડૂતોની સંખ્યા ઓળખવા કહ્યું છે જે ફેક્ટરી પર આધારિત છે અને હવે અન્ય પાકોની ખેતી કરી શકે તેમ છે.સાવંતે જણાવ્યું હતું કે રાજ્યની માલિકીની શેરડી ક્રેશિંગ ફેક્ટરી ચલાવવાની શક્યતાને સમજવા માટે એક અભ્યાસ હાથ ધરવામાં આવશે.

“ખાંડની ફેક્ટરી બંધ થઈ નથી. અમે ફક્ત શેરડી ફેક્ટરીની કાર્યક્ષમતાનો અભ્યાસ કરવા માંગીએ છીએ, ” એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.
સાવંતે વિધાનસભ્યોને ખાતરી આપી હતી કે ખેડૂતો જે પહેલેથી જ શેરડી ઉગાડી છે તેને ચિંતા કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તે શેરડી સરકાર ખરીદવા તૈયાર છે અને એ શેરડી સરકાર જ ખાનગી શેરડી ફેક્ટરીને સપ્લાય કરવા તૈયાર છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here