શેરડીમાં રોગ જોવા પહોંચ્યા અધિકારી

77

ચાલુ વરસાદની મોસમમાં શેરડીમાં લાલ રોટ (લાલ રોટ) રોગ ફેલાવાના સમાચાર બે દિવસ પહેલા ભારતમાં મુખ્યત્વે પ્રકાશિત થયા હતા. જેનો લખીમપુર જિલ્લા શેરડી અધિકારી વિશેષ ધ્યાને લીધું હતું.

તેમણે પ્રાદેશિક સુગર મિલને ખેડૂતોના ખેતરોની મુલાકાત લેવા અને દવાના ઇન્જેકશન માટે નિર્દેશ આપ્યા. આ જ ક્રમમાં પ્રાદેશિક શેરડીના મેનેજર નીરજ ઉજ્જવલ તેની ટીમ સાથે ખેતરમાં પહોંચ્યા અને વિસ્તારના ખેડુતોના શેરડીનાં ખેડુતોની ઓળખ કરી અને તેના લક્ષણોની ઓળખ કરી. તેમજ તેની રોકથામ વિશે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે લાલ રોટથી પીડિત શેરડીનું ભૂકો કરીને ખાડામાં બ્લીચિંગ પાવડર નાખીને બંધ કરી શકાશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here