જિલ્લામાં 0238 શેરડીની જાતોમાં રેડ રોટ રોગનો ફેલાવો

151

જિલ્લામાં 0238 શેરડીની જાતોમાં લાલ રોટ રોગનો કહેર ફાટી નીકળ્યો છે. શેરડી વિભાગ ખેડૂતોને આ રોગ અંગે જાગૃત કરશે જેથી ખેડુતો બીમાર શેરડીનું વાવેતર ન કરે. માંદા શેરડીની વાવણી અને ઉત્પાદનને અસર કરે છે.

લાલ રોટ રોગ એ શેરડીનો કેન્સર છે. આ રોગમાં શેરડી લાલ થવા લાગે છે અને સડે છે. રોગ જગાડતા શેરડીનું વાવેતર જો અસરને અસર કરે તો ઉત્પાદનને પણ અસર કરે છે. જિલ્લાના ધામપુર સુગર મિલ વિસ્તારના ચાર ગામોમાં રેડ રોટ રોગનો ફાટી નીકળ્યો છે. તાજેતરમાં નાયબ શેરડી કમિશનર અમરસિંહે ધામપુર સુગર મિલ વિસ્તારના કેટલાક ગામોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. કૌદીપુરા, કર્ણવાલા, ગજરૌલા, ઉદુપુરા ગાંડમાં 0238 શેરડીની જાતોમાં લાલ રોટનો રોગ જોવા મળ્યો હતો. આ અંગે શેરડી વિભાગને એલર્ટ કરી દેવાયા છે. જિલ્લાના ખેડુતોને શેરડીના આ કેન્સર રોગથી કેવી રીતે સમાધાન લેવાય તે જણાવવામાં આવશે. ખેડુતોને કહેવાશે કે આ માંદગીની વાવણી ન કરો. કમિશનર શેરડી અને ખાંડ ઉત્તરપ્રદેશની સુચના પર શેરડી વિભાગના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ ખેડુતોને રોગ અંગે જાગૃત કરશે.

યશપાલસિંઘ, જિલ્લા શેરડી અધિકારી, બિજનોર શું કહે છે?

શેરડીની 0238 પ્રજાતિઓમાં લાલ રોટ રોગનો ફાટી નીકળ્યો છે. ધામપુર સુગર મિલ વિસ્તારના ચાર ગામોમાં નાયબ શેરડી કમિશનરને શેરડીના ખેતરમાં નિરીક્ષણ હેઠળ લાલ રોટ રોગથી પીડાતા શેરડી મળી આવી હતી. લાલ રોટ રોગની રોકથામ માટે જિલ્લાના ખેડુતોને જાગૃત કરવામાં આવશે. ખેડુતોને રોગ કેવી રીતે રોકી શકાય તે અંગે જણાવેલ ખેડુતોને જાગૃત કરવામાં આવશે કે આ રોગથી અસરગ્રસ્ત શેરડીના બીજ સાથે લાલ ઉંદરો ન વાવો જોઈએ. ઉત્પાદનમાં થતી થાપણોને પણ અસર થશે. ટૂંક સમયમાં ખેડૂતોને સંવેદના આપવાનું કામ શરૂ કરવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here