શેરડીના ભાવમાં વધારો ન થતા નારાજગી

76

રૂરકી: કિસાન મોરચા દ્વારા આયોજિત માસિક પંચાયતમાં શેરડીના ખેડુતોએ શેરડીના ભાવમાં વધારો ન કરવા અંગે રાજ્ય સરકાર સામે રોષ બતાવ્યો હતો. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે એક તરફ સરકાર ખેડૂતોની આવક બમણી કરવાનો દાવો કરી રહી છે અને બીજી બાજુ સરકારે છેલ્લા ચાર વર્ષથી શેરડીના ભાવમાં વધારો કર્યો નથી.

ઉત્તરાખંડ કિસાન મોરચાના પ્રમુખ ગુલશન રોડે કહ્યું કે, “સરકાર દ્વારા શેરડીના ભાવમાં કોઈ ફેરફાર કરવો એ શેરડીના ખેડુતો સાથે અન્યાય નથી. તેઓ સરકારથી નારાજ છે. ખાતરો, વીજળી અને અન્ય સહિતની દરેક ચીજોના ઇનપુટ ખર્ચમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે પરંતુ શેરડીના ભાવ સમાન છે

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here