ઇકબાલપુર શુગર મિલ દ્વારા ફેબ્રુઆરી મહિના માટે ચૂકવણી કરાઈ

78

ઇકબાલપુર સુગર મિલ દ્વારા સાત કરોડ રૂપિયાની ચુકવણી શેરડી સહકારી મંડળીને મોકલી છે. સમિતિના અધિકારીઓ કહે છે કે એક કે બે દિવસમાં ખેડૂતોના ખાતામાં ચુકવણી મોકલી દેવાશે.

ઇકબાલપુર શુગર મિલમાંથી શેરડીના ભાવની ધીમી ચુકવણીને પગલે ખેડૂતો આર્થિક સંકટનો સામનો કરી રહ્યા છે. ગયા વર્ષની પીલાણ સીઝનમાં હજી પણ આશરે 45 કરોડ રૂપિયા બાકી છે. સુગર મિલ 22 ફેબ્રુઆરી સુધીમાં ચૂકવણી કરી હતી. તે પછી, મીલે 25 ફેબ્રુઆરી સુધી લગભગ સાડા ત્રણ કરોડનો ચેક મોકલ્યો હતો. સમિતિના અધિકારીઓએ કહ્યું હતું કે મીલની ગોઠવણીઓ ફેબ્રુઆરીમાં પૂર્ણ ચૂકવવામાં આવશે. હવે શુગર મિલ દ્વારા 29 ફેબ્રુઆરી સુધીના પૈસા સમિતિને મોકલવામાં આવ્યા છે. સેક્રેટરી કુલદીપસિંહ તોમારે જણાવ્યું હતું કે મિલને લગભગ સાત કરોડ ચૂકવ્યા છે. જણાવ્યું હતું કે એક કે બે દિવસમાં ખેડુતોના ખાતામાં ચુકવણી મોકલી દેવામાં આવશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here