સુગર મિલો દ્વારા 38 કરોડની ચુકવણી કરવામાં આવી

112

બિજનૌર: હવે સુગર મિલો પોતાનું ક્રશિંગ સત્ર પૂરું કરી રહી છે અને ખેડૂતોને નાણાં પણ આપી રહી છે. બિજનૌર જિલ્લાની ખાંડ મિલો દ્વારા ગુરુવાર સુધીમાં 38 કરોડથી પણ વધારે રકમની ચૂકાની કરી દેવામાં આવી છે.જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલ સિંઘે જણાવ્યું હતું સ્યોહારા સુગર મિલ દ્વારા 6.47 કરોડ,બિલાઈ સુગર મિલે 3.90 કરોડ, બારકતપુર સુગર મિલે 20 કરોડ અને ચાંદપુર સુગર મિલે 8>06 કરોડની ચુકવણી કરવામાં આવી છે. જિલ્લા શેરડી અધિકારી યશપાલ સિંઘે જણાવ્યું હતું કે તમામ સુગર મિલોને સમય પેહેલા ચુકવણી કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here