પાકિસ્તાન: 44 સુગર મિલોના માલિકોને અપાયા સમન્સ

106

લાહોર, પાકિસ્તાન: પંજાબ એન્ટી કરપ્શન એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ (એસીઈ) એ 44 સુગર મિલો અને તેમના માલિકોને સમન્સ પાઠવ્યા છે. આશરે બે અઠવાડિયા પહેલા એસીઈ દ્વારાશુગર મિલના માલિકો સામે જાગૃતિ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. હજુ સુધી એસીઈને ઓછામાં ઓછી 2,507 ફરિયાદો મળી છે. જેમાં સરકાર દ્વારા નક્કી કરાયેલા ભાવો કરતા નીચા દરો અને બાકી લેણાંની ચુકવણી નહીં કરવા સંબંધિત 641 ફરિયાદો અંગે 1,363 ફરિયાદો મળી હતી. ઓછામાં ઓછી 503 ફરિયાદો અયોગ્ય કપાતને લગતી હતી. સૌથી વધુ ફરિયાદો પાકિસ્તાનના દક્ષિણ પંજાબથી આવી છે.

એસીઈ ડીજી ગોહર નફીસે જણાવ્યું છે કે, એસીઇ શેરડી ઉગાડનારાઓ માટે ખુલ્લી અદાલતોની વ્યવસ્થા કરી રહી છે. આ અંગે ડાયરેક્ટર જનરલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ કોઈપણ કિંમતે ખેડૂતોનું શોષણ સહન કરી શકતા નથી. તેમણે કહ્યું કે એસીઇ પ્રાંતના ખેડુતો સાથે થતા અન્યાયને દૂર કરવા પ્રયાસ કરશે.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here