લક્ષ્યાંક અનુસાર મિલોએ કરી ચુકવણી

68

બિજનોર શેરડીની ચુકવણી અંગેના ડી.એમ.રમાકાંત પાંડેના નિર્દેશથી સુગર મિલોને અસર થઈ છે. મિલોએ આ વખતે લક્ષ્યાંક મુજબ ચુકવણી કરી છે. ચાંદપુર સુગર મીલ દ્વારા ચૂકવણી કરી ન હોવા છતાં અન્ય મિલોએ સારી ચૂકવણી કરી છે. આ અઠવાડિયા માટે મિલોને પણ ચુકવણી માટેના લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યા છે.

ડીએમ દ્વારા દર અઠવાડિયે શેરડીના ચુકવણી માટે સુગર મિલોને લક્ષ્યાંક આપવામાં આવી રહ્યું છે. ડીએમ દ્વારા પણ તેની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને સુગર મિલો સાથે કડક વલણ પણ અપનાવામાં આવે છે. ગયા અઠવાડિયે મિલોને 70 કરોડનું શેરડી ચૂકવવાનું લક્ષ્યાંક હતું. તેની સામે મિલોએ 69.56 કરોડ ચૂકવ્યા છે. ધમપુર મિલ પાસે 20 કરોડની સામે 22.21 કરોડ, સ્યોહરા મિલ પાસે 10 ની સામે 10.92 કરોડ, બિલાઇ મિલની 10ની સામે 12.41 કરોડ, બહાદુરપુર સુગર મિલની પાંચની સામે 5.13 કરોડ, બરકતપુર મીલમાં દસની સામે 10.20 કરોડ છે, બુંદકી મિલની છે 5 સામે 5..45 કરોડ અને બિજનર સુગર મિલ દ્વારા 5કરોડની સામે 3.21 કરોડ ચૂકવ્યા હતા. ચાંદપુર મિલને એક રૂપિયો પણ ચૂકવ્યો ન હતો. ડીએમલે મિલના અધિકારીઓને લક્ષ્યાંક મુજબ પૂર્ણ ચુકવણી કરવાની સૂચના આપી હતી અને ઠપકો આપ્યો હતો. ડીસીઓ યશપાલસિંહે જણાવ્યું હતું કે મિલો પાસેથી 100 ટકા ચુકવણી થાય તે માટે તમામ પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. વર્તમાન સપ્તાહ માટે 100 ટકા ચુકવણી કરવા જણાવ્યું છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here