શેરડી મિલની ચુકવણી હજુ બાકી છે.

145

ભારતીય ખેડૂત સંઘના રાજ્ય શેરડીના કન્વીનર શ્યામવીર ત્યાગીના નેતૃત્વમાં ખેડૂતો ડીસીઓને મળ્યા હતા.

મંગળવારે શ્યામવીર ત્યાગીના નેતૃત્વમાં શેરડી ભવન પહોંચેલા ખેડૂતોએ ડીસીઓ કૃષ્ણ મોહન ત્રિપાઠીને જણાવ્યું હતું કે નાગલની બજાજ શુગર મિલ છેલ્લાં વર્ષોથી ખેડૂતોનું શોષણ કરી રહી છે. મિલના અધિકારીઓના વલણને કારણે ખેડૂતોને પિલાણ સીઝન 2020-21 માટે શેરડીની માત્ર એક વર્ષની ચુકવણી મળી છે. જિલ્લા પ્રમુખ રાહુલ કૌશિકે જણાવ્યું હતું કે બજાજ શુગર મિલ ષડયંત્ર હેઠળ સરકારની છબી ખરાબ કરી રહી છે. જે કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં. ખેડૂતોને મિલ સામે કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપતી વખતે ડીસીઓએ કહ્યું કે મિલ સામે રિપોર્ટ સરકારને મોકલવામાં આવશે. સરકારના નિર્દેશ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પ્રાંત પ્રમુખ હરવીર સિંહ, વિક્રમસિંહ પુંદિર, મુનેશ ત્યાગી, સંદીપ કૌશિક, રાજેશ કુમાર, સંજય સિંહ, બિજેન્દ્ર કુમાર વગેરેએ શેરડીના લેણાં ચૂકવવાની માંગ કરી હતી.

મંગળવારે શ્યામવીર ત્યાગીના નેતૃત્વમાં શેરડી ભવન પહોંચેલા ખેડૂતોએ ડીસીઓ કૃષ્ણ મોહન ત્રિપાઠીને જણાવ્યું હતું કે નાગલની બજાજ શુગર મિલ છેલ્લાં વર્ષોથી ખેડૂતોનું શોષણ કરી રહી છે. મિલના અધિકારીઓના વલણને કારણે ખેડૂતોને પિલાણ સીઝન 2020-21 માટે શેરડીની માત્ર એક વર્ષની ચુકવણી મળી છે. જિલ્લા પ્રમુખ રાહુલ કૌશિકે જણાવ્યું કે બજાજ શુગર મિલ ષડયંત્ર હેઠળ સરકારની છબી ખરાબ કરી રહી છે. જે કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં આવશે નહીં. ખેડૂતોને મિલ સામે કાર્યવાહી કરવાની ખાતરી આપતી વખતે ડીસીઓએ કહ્યું કે મિલ સામે રિપોર્ટ સરકારને મોકલવામાં આવશે. સરકારના નિર્દેશ મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. પ્રાંત પ્રમુખ હરવીર સિંહ, વિક્રમસિંહ પુંદિર, મુનેશ ત્યાગી, સંદીપ કૌશિક, રાજેશ કુમાર, સંજય સિંહ, બિજેન્દ્ર કુમાર વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here