દિલ્હી, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને ગોવામાં આવતા લોકોએ કોરોનાનો નકારાત્મક અહેવાલ લાવવો પડશે – મહારાષ્ટ્ર સરકાર

122

મુંબઇ: કોરોનાના વધતા જતા કેસોને ધ્યાનમાં રાખીને મહારાષ્ટ્ર સરકારે હવા અને માર્ગ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર બહારથી આવતા અને આવતા લોકોને માર્ગદર્શિકા જારી કરી છે. માર્ગદર્શિકા અનુસાર, સ્થાનિક ઉડાન દ્વારા દિલ્હી એનસીઆર, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને ગોવાથી આવતા લોકોને આરટી-પીસીઆર નકારાત્મક અહેવાલ લાવવો પડશે. તેમના અહેવાલ બોર્ડિંગ એરપોર્ટ પર તપાસવામાં આવશે. અહેવાલનો નમૂના છેલ્લા 72 કલાકમાં લેવો જોઈએ. જો પરીક્ષણ અંગે કોઈ નકારાત્મક અહેવાલ નથી, તો આરટીપીસીઆર પરીક્ષણ મુંબઇ એરપોર્ટ પર તમારા ખર્ચે થવું પડશે. તે પછી તમે તમારા ઘરે જઇ શકશો.

આ ઉપરાંત સરનામું અને બાકીની માહિતી આપવી પડશે જેથી પરીક્ષણ હકારાત્મક હોય ત્યારે તેને શોધી શકાય. સકારાત્મક આવતા પર, નિયમો અનુસાર સારવાર કરવામાં આવશે.

ટ્રેનમાં આવતા લોકો માટે નિયમો

દિલ્હી એનસીઆર, ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવામાંથી નીકળતી અથવા પસાર થતી ટ્રેનોના તમામ મુસાફરોએ તેઓ મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવેશવા માંગતા હોય તો આરટી-પીસીઆર નકારાત્મક અહેવાલ લાવવો પડશે. મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવેશતા પહેલા ઓછામાં ઓછા 72 કલાક પહેલાં નમૂના લેવો જ જોઇએ. જેની પાસે નકારાત્મક આરટીપીઆર રિપોર્ટ નથી, તેમને સ્ટેશન પર લક્ષણો અને તાવની તપાસ કરવામાં આવશે, જેને જવા દેવામાં આવશે નહીં. તે જ સમયે, જેની પાસે લક્ષણો છે તેમને અલગ કરવામાં આવશે અને એન્ટિજેન પરીક્ષણ કરવામાં આવશે, જ્યારે એન્ટિજેન ટેસ્ટ નકારાત્મક હોય ત્યારે તેમને ઘરે જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. તે જ સમયે, જેઓ પરીક્ષણ આપતા નથી અથવા પોઝિટિવ આવતા નથી, તેઓ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવશે. જ્યાં તમારા ખર્ચે સારવાર કરવી પડશે.

માર્ગ દ્વારા મહારાષ્ટ્ર આવતા લોકો અંગેના નિયમ

સરહદી જિલ્લાઓમાં, દિલ્હી એનસીઆર, રાજસ્થાન, ગુજરાત અને ગોવાથી આવતા મુસાફરોને રાજ્યની સરહદ પર લક્ષણો અને તાવની તપાસ કરવામાં આવશે. જેની પાસે લક્ષણો નથી, તેમને જવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. જેનાં લક્ષણો છે તેમને ઘરે પાછા ફરવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવશે. જેઓ લક્ષણો પછી પણ અંદર આવવા માંગે છે તેમને એન્ટિજેન ટેસ્ટ કરાવવો પડશે. નેગેટિવ હોય ત્યારે આગળ જવા દેવામાં આવશે તે જ સમયે, જેઓ પરીક્ષણ આપતા નથી અથવા પોઝિટિવ આવતા નથી, તેઓ કોવિડ કેર સેન્ટરમાં મોકલવામાં આવશે, જ્યાં તેમને તેમના પોતાના ખર્ચે સારવાર લેવી પડશે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here