આજે પણ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ માં થયો વધારો

આજે શુક્રવાર, 10 જાન્યુઆરીના રોજ દિલ્હીમાં પેટ્રોલ 75.96 રૂપિયા પ્રતિ લિટરના ભાવથી વેચાઇ રહ્યું છે. ગઇ કાલના મુકાબલે આજે પેટ્રોલના ભવમાં 15 પૈસાનો વધારો થયો છે. તો ડીઝલ 69.05 રૂપિયા પ્રતિ લિટરના ભાવથી વેચાઇ રહ્યું છે. ડીઝલના ભાવમાં 11 પૈસાનો વધારો થયો છે.

મુંબઈમાં પેટ્રોલના ભાવ 81.55 રૂપિયા પ્રતિ લિટર વેચાઇ રહ્યું છે. ગઇ કાલના મુકાબલે આજે પેટ્રોલના ભાવમાં 15 પૈસાનો વધારો થયો છે. મુબંઇમાં ડીઝલનો ભાવ પ્રતિ લિટર 72.41 રૂપિયા છે. મુંબઇમાં ડીઝલના ભાવમાં 12 પૈસાનો વધારો થયો છે.

એ જ રીતે આજે કોલકાતામાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર રૂપિયા 78.54 છે. ગઈકાલની મુકાબલે કોલકાતામાં આજે પેટ્રોલના ભાવમાં 15 પૈસાનો વધારો થયો છે. ડીઝલની કિંમત 71.42 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ડીઝલના ભાવમાં 11 પૈસાનો વધારો થયો છે.

એ જ રીતે આજે ચેન્નાઈમાં પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર રૂપિયા 78.92 છે. પેટ્રોલનો ભાવમાં 15 પૈસાનો વધારો થયો છે. ડીઝલની કિંમત 72.97 રૂપિયા પ્રતિ લિટર છે. ડીઝલના ભાવમાં 12 પૈસાનો વધારો.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here