શુગર મિલમાં ચેકીંગ માટે પહોંચી પ્રદુષણ બોર્ડની ટીમ

81

મુઝફ્ફરનગર: શુક્રવારે જિલ્લા શેરડીના અધિકારીઓ અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના અધિકારીઓ તિતાવી સુગર મિલ ખાતે નિરીક્ષણ માટે પહોંચ્યા હતા. સુગર મિલમાં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ અને અન્ય કામોની સંપૂર્ણ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ટીમે નિરીક્ષણ અહેવાલ તૈયાર કર્યો છે અને લખનૌમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓને મોકલી દીધો છે.

સુગર મિલોમાં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ બંધ કરવાની ફરિયાદ ડી.એમ.સેલ્વા કુમારી જે. કેટલાક સ્થાનિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. ડી.એમ.ની સૂચનાથી જિલ્લા શેરડી અધિકારી ડો.આર.ડી.દિવેદી અને સ્થાનિક પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડના જે.જે. વિપુલ કુમાર અને અન્ય કર્મચારીઓ નિરીક્ષણ પર પહોંચ્યા હતા. આ સમયગાળા દરમિયાન, ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટમાં મુકવાની સામગ્રી અને અન્ય વિસ્તારોમાં પડેલી સામગ્રીની તપાસ કરવામાં આવી હતી. જે. વિપુલ કુમારે જણાવ્યું હતું કે તિતાવી સુગર મિલનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. નિરીક્ષણ અહેવાલ લખનૌ મોકલવામાં આવ્યો છે. આ પછી, દંડની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે મિલમાં ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ ચાલ્યો નથી. રાજ્ય મંત્રીશ્રીએ શિબિરનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here